ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ

 • Για τους συνεργάτες εντός Αθηνών η παραλαβή γίνεται από courierτης εταιρίας χωρίς οικονομική επιβάρυνση.
 • Για τους συνεργάτες εκτός Αθηνών η παραλαβή γίνεται μέσω μεταφορικών – κτελ.

 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

 • Οι εξετάσεις που διενεργούνται στα εργαστήριά μας εκτελούνται βάση προγράμματος. Αναφορικά στο πρόγραμμα διεκπεραίωσης των εξετάσεων, η κάθε εξέταση ανάλογα με το πρόγραμμα εκτέλεσης έχει και τον αντίστοιχο συμβολισμό που εμφανίζεται στον κατάλογο με τον τίτλο συντμήσεις στην δεξια στήλη της εισαγωγής.

 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

 • Οι  ΒΙΟΧΗΜΙΚΕΣ  και ορισμένες επείγουσες (π.χ. hCG ) εξετάσεις  γίνονται  αυθημερόν  εάν  το  δείγμα  παραδοθεί  μέχρι  τις  17.30 (Στόν χώρο του εργαστηρίου).
 • Όλες οι ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ  εξετάσεις   μπαίνουν  στο  ημερήσιο  πρόγραμμα εάν το δείγμα  παραδοθεί  στα  εργαστήριά  μας  μέχρι  τις  13.00. Αλλιώς  θα  συμπεριλαμβάνονται  στην  επόμενη ημερομηνία του προγράμματος   εκτέλεσής τους.
 • Εξετάσεις με σύμβολο π.χ. 2 ΗΜΕΡΕΣ  σημαίνουν ότι το αποτέλεσμα δίνεται δυο ημέρες από την παραλαβή του δείγματος  πχ Παραλαβή 4/7 αποτέλεσμα 6/7 κοκ.
 • Εξετάσεις με το σύμβολο 24h σημαίνουν ότι το αποτέλεσμα δίνεται 24 ώρες από την ημέρα εκτέλεσης .
 • Οι  οροί  μετά  το  πέρας  των  εξετάσεων  διατηρούνται  στη  κατάψυξη  για  μία εβδομάδα.  Αυτό  βοηθά  στις  περιπτώσεις  συμπληρωματικών  εξετάσεων,  όπου  δεν  θα  είναι   αναγκαία  η  αποστολή  νέων  δειγμάτων.  Για  φύλαξη  των  δειγμάτων  για  διάστημα  μεγαλύτερο  θα  πρέπει  να  επικοινωνήσετε   με  την  γραμματεία των  εργαστηρίων   μας.

 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Δίδονται:

α) Γραπτώς

β) Τηλεφωνικώς (με ευθύνη του καλούντος  μονο για απαραίτητα αποτελέσματα )

γ) FAX

δ) Ε – mail

ε) Στον Ιστό (Internet) σε πραγματικό χρόνο (on-line) πολύ απλά απο οποιοδήποτε υπολογιστή ή Smartphone που έχει σύνδεση στο Internet,

 μετά  τον  ελεγχό  τους,   οποιαδήποτε  ώρα  της  ημέρας

 

 •  Στις  περιπτώσεις  που  υπάρχει  ανάγκη  κάποιες  εξετάσεις  να  εκτελεσθούν  αμέσως  θα  πρέπει  να  υπάρχει  η  ένδειξη   ΕΠΕΙΓΟΝ  στο  παραπεμπτικό  και  ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ   να  υπάρχει  τηλεφωνική  ενημέρωση  του  εργαστηρίου ωστε να γίνουν οι απαραίτητες ρυθμίσεις .

ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ

 • A=Aυθημερόν (παραλαβή μεχρι 17:30)
 • Κα=Καθημερινά (παραλαβή μεχρι 13:00)
 • Τρ-Πε=Τρίτη-Πέμπτη                                     (παραλαβή μέχρι 12:00 ημέρας εκτέλεσης)
 • Δε-Τε-Πα=Δευτέρα –Τετάρτη –Παρασκευή       (παραλαβή μέχρι 12:00 ημέρας εκτέλεσης)
 • Δε-Τρ-Πε=Δευτέρα-Τριτη-Πέμπτη                   (παραλαβή μέχρι 12:00 ημέρας εκτέλεσης)
 • 24h= Εκτέλεση την ημέρα του προγράμματος , αλλά αποτέλεσμα την άλλη ημέρα
 • 2 ημέρες = Εκτέλεση την ημέρα του προγράμματος , αλλά αποτέλεσμα σε δύο ημέρες
 • ΚΠ=Κατόπιν προσυνεννόησης