ΦΟΡΜΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ

 

  • ΑΝΟΣΟΚΑΘΗΛΩΣΗ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ ΟΡΡΟΥ
  • ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΩΝ
  • ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗ ΑΛΚΑΛΙΚΗΣ ΦΩΣΦΑΤΑΣΗΣ
  • ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗ ΛΙΠΟΠΡΩΤΕΪΝΩΝ
  • ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ ΟΡΡΟΥ